Yüz Germe Estetiği

Yaşın ilerlemesi ile deri ve derialtı dokuların özelliklerini kaybetmeleri ve yerçekimi etkisi sonucu yer değiştirmelerine bağlı olarak insan yüzünde birtakım tipik değişiklikler olur. Bunlar yanak yağ dokularının sarkması, yanak-dudak hattının ( Nasolabial Sulcus )derinleşip belirgin hale gelmesi, gıdı oluşması, göz-ağız çevresi, boyun bölgelerinde kışıkılıkların artması, kaşların aşağı doğru yer değiştirmesi gibi insanın yaşlı görünümünden sorumlu olan, istenmeyen değişikliklerdir.

Şakak bölgesinden saçlı deri içinde kalan kulak önüne ve kulak kepçesinin altından kulak arkasına, oradan da saçlı deriye uzanan bir hat boyunca kesi yapılır. Sarkmış olan deri altı dokular dikişlerle eski yerlerine tespit edildikten sonra derinin fazlası da alınarak cilt dikişlerle kapatılır. İlk 48-72 saat oluşabilecek sızıntıları dışarı alabilmek için dren kullanılır. Dikiş hatları saçlı deri ve hemen kulak önündeki kıvrıma oturtulduğundan ameliyat sonrası izler farkedilmez.

3-5 günlük kapalı pansumanı takiben hastanın günlük aktivitesine izin verilir.Yüz germesinde birçok yöntem kullanılmasına karşın en etkili ve güvenli yöntem olan “SMAS plikasyonu ve SMAS’ın sabit noktalara tespit edilmesi” yöntemini kullanmaktayız. Böylece cilde yük bindirilmediğinden kulak memesinin aşağı doğru sarkması, dikiş hatlarında genişlemiş yara izleri gibi komplikasyonlar önlenmektedir.

Yukarda bahsettiğimiz gibi yaşlanma sürecinde göz çevresi, ve orta yüz bölgesi de etkilenmektedir. Standart yüz germesi ameliyatı yanısıra bu bölgelerin de değerlendirilerek yapılacak cerrahi prosedüre dahil edilmesi gerekebilir. Biz göz çevresinin de dahil edildiği vakalarda, orta yüz bölgesine ( Midface-lifting ) uygulamaktayız.